Skolas karoga svinīgā iesvētīšanas ceremonija

04/06/2023 - 11:16
Kalpaka skola
Information prepared by
Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas sabiedrisko attiecību speciāliste

5. aprīlī Rīgas pilī notika Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas karoga iesvētīšana. Skolas direktors pulkvežleitnants Intars Kušners atzīst: "Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālajai vidusskolai, vienības karoga iesvētības ir nozīmīga diena. Mēs sevi saredzam kā daļu no Nacionālo bruņoto spēku lielās saimes, tāpēc veidojam savas militārās tradīcijas ieaudzinot tās kadetos. Dibināta tikai pirms nepilniem diviem gadiem, Profesionālā vidusskola turpina attīstīties, veidot savas tradīcijas un demonstrēt savas spējas plašākai sabiedrībai."

Kapelāns Mārtiņš Burke-Burkevics iesvēta karogu

Skolas karogu iesvētīja Nacionālo Bruņoto spēku kapelāns Mārtiņš Burke-Burkevics. Valsts prezidents Egils Levits uzrunāja klātesošos: "Šī ir nozīmīga diena ne tikai Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālajai vidusskolai, bet arī Latvijai un visiem Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Šodien jūs saņemat savas skolas karogu. Bruņotos spēkos ikkatra karaspēka vienība ir nokomplektēta tikai tad, kad tai ir savs karogs. Ikvienam karavīram un vienībai tās karogs ir svētums, kam jāseko kaujā un kas sargājams vairāk par pašu dzīvību. Jūs neesat karaspēka vienība, bet jūs jau saprotat, ko nozīmē būt savas valsts sargam. Jūs šeit neesat gadījuma dēļ. Jūs visi esat Kalpaka skolas audzēkņi. Jūs jūtat to pašu valstsgribu, ko juta Oskars Kalpaks mūsu brīvās Latvijas neatkarības izveidošanas un izcīnīšanas brīdī. Šajā karogā ir ietverta pulkveža Oskara Kalpaka būtība. Lai tas apliecina jūsu cenšanos pēc tādas pašas izcilības, kādu sasniedza viņš! Novēlu veiksmi mācībās un turpmākajā dzīvē!"

Valsts prezidents pasniedz skolas karogu

Karoga labās puses pamatkrāsa ir tumši zaļa, kas ir dabas, pārpilnības un fiziskās veselības krāsa. Tā veicina pozitīvas noskaņas un simbolizē briedumu, ko apliecina ar vien lielāka NBS vienību interese par mūsu skolu, kadetu sniegumu un viņu potenciālu NBS nākotnē. Karoga labās puses centrā, izšūta Aizsardzības ministrijas emblēma, “Saulīte”, kas norāda uz to, ka izglītības iestāde ir ministrijas pakļautības iestāde. Karoga kreisās puses pamatkrāsa ir dzelteni bēšā, kas izceļas no pārējām krāsām ar savu optimismu un enerģiju, kā arī rosina uz radošumu. Šī krāsa simbolizē gaišumu, inteliģenci un zinātkāri, kas ir ļoti raksturīgas iezīmes mūsu skolas kadetiem. Karoga kreisās puses centrā, izšūta Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas emblēma, kuras vizuālo identitāti veido heraldiskais vairogs, kuram pamatā ir Pulkveža Oskara Kalpaka bataljona vapenis, tādējādi mūsdienās saglabājot bataljona vēsturiskās simbolikas atveidu un militārās vēstures liecības. Vienlaikus vairoga forma simbolizē drosmi un aizsardzību no ienaidniekiem. Sakrustotie zobeni simbolizē karavīra ieroci, spēku un gatavību aizstāvēt dzimteni. Ozollapu vijums simbolizē spēku, pamatīgumu, cīņu un uzvaru; Aizdegta lāpa ar uguni uz augšu simbolizē gaismu un tieksmi pēc zināšanām, vienlaikus tā simbolizē līderību, kas ir viena no skolā iegūstamajām kompetencēm. Saule ap lāpu simbolizē dzīvību, uzplaukumu un attīstību. Saules atveidam kā prototips izmantota stilizēta pulkveža Kalpaka dzīves laikā, 1918. gadā veidotā Latvijas valsts simbolika – mākslinieka Anša Cīruļa radītā uzlecošās saules emblēma, kas simbolizē brīvību. Saules atveidojums izvēlēts apļa formā, kas simbolizē pilnību, nepārtrauktību un bezgalību. Zem emblēmas, Skolas devīze “AR ZINĀŠANĀM UN DROSMI GAIŠĀ NĀKOTNĒ!”; visos četros stūros izšūtas Latvju rakstu zīmes “Zalktis”, kas ir gudrības simbols.

Kadeti tur skolas karogu, redzamas abas karoga puses

Karoga dizaina izstrādē aktīvi iesaistījās skolas kadeti, skolas virsseržants štāba virsseržants Jānis Bisters. Nozīmīgu ieguldījumu mūsu skolas tradīciju veidošanā un īstenošanā ir devusi tekstila izšuvumu māksliniece, karogu meistare Ausma Apša. Ausmas Kundze ir darinājusi mūsu skolas kadetu standartus, skolas virsseržanta standartu un mūsu skolas karogu.

Skolas direktors, skolas virsseržants un karoga meistare stāv pie skolas karoga