Informatīvā diena klātienē

03/18/2024 - 12:05
Mācības
Information prepared by
Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas sabiedrisko attiecību speciāliste

15. martā notika Informatīvā diena klātienē, kuras laikā interesentiem bija iespēja apskatīt skolas telpas un uzzināt par mācībām Kalpaka skolā.

Jaunieši un vecāki klausās skolas prezentāciju

Sākumā tika prezentēta skola, pastāstot par skolas mērķiem, darbību un uzņemšanas noteikumiem, kā arī bija iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus. Pēc skolas prezentācijas jaunieši un viņu vecāki devās uz piecām stacijām, kurās varēja uzzināt vairāk par mācību priekšmetiem, skolas vidi un ikdienu.

Jaunieši pilda uzdevumu, atpazīst ekipējumu

Angļu valodas stacijā skolotāja Eva Kivleniece pastāstīja par angļu valodas nozīmi militārajā nozarē. Jauniešiem bija uzdevums atpazīt ekipējuma angliskos nosaukumus. Topogrāfijas stacijā jauniešiem sniedza ieskatu par mācību priekšmetu topogrāfija, kā arī atbildot uz jautājumiem bija iespēja saņemt dāvanu. Dienesta viesnīcas vienā stacijā bija iespēja izstaigāt dienesta viesnīcu, apskatīt telpas, kurās jaunieši dzīvo. Otrajā dienesta viesnīcas stacijā jauniešiem pastāstīja par kārtību un tīrību kāda jāuztur savās istabiņās un koplietošanas telpās. Tika demonstrēts kā Kalpaka skolas kadetiem pareizi ir jāsaklāj sava gulta katru dienu. Vēl vienā no stacijām jauniešiem bija iespēja apskatīt visu ekipējumu, kas nepieciešams praktiskajās nodarbībās un uzlaikot to.

Jaunietis uzlaiko ekipējumu

Informatīvajā dienā klātienē piedalījās 72 jaunieši un viņu vecāki. Šogad notiks vēl viena informatīvā diena tiešsaistē, Zoom platformā, 23.aprīlī.

Jaunieši sēž solos un klausās par topogrāfiju