Uzņemšana

Uzņemšana 2023./2024. mācību gadam

Mācības var uzsākt: pēc 9. klases absolvēšanas (iegūta pamatizglītība)
Iegūstamā kvalifikācija: Jaunākais militārais instruktors (LKI 4.līmenis)
Mācību ilgums: 4 gadi

Dokumentu pieņemšana un izskatīšana ir bez maksas.

Uzņemšanas dokumentu iesniegšana;

  • personīgi, nosūtot pa pastu uz adresi Valteru iela 6, Kandava, Tukuma novads, Latvija, LV-3120;
  • elektroniski nosūtot uz e-pastu pasts@kalpakaskola.lv.

Lai pieteiktos mācībām Skolā, izglītojamā vecāki/to likumīgie pārstāvji vai pilngadīgais izglītojamais iesniedz Skolas direktoram adresētu iesniegumu.

Dokumentu iesniegšana no 2023. gada 21. jūnija līdz 2023. gada 21. jūlijam.

Pretendentam izvērtē  gada vērtējums eksaktajos mācību priekšmetos - matemātikā, ķīmijā, fizikā (vismaz 6 balles), nokārtoti valsts pārbaudes darbi

 

Iestājpārbaudījumi klātienē no 2023. gada 1.augusta līdz 2. augustam. Precīzu iestājpārbaudījumu norises laiku un vietu katram pretendentam paziņos telefoniski vai ar elektroniskā pasta starpniecību.

  • Fiziskās sagatavotības testu kārtošana: noliekšanās sēdus, atspoles skrējiens 10x10 m, ķermeņa augšdaļas pacelšana, pievilkšanās kārienā/turēšanās stienī, muguras atliekšana, tāllēkšana no vietas, 1600m skrējiens.
  • Uzdevumi matemātikā, ķīmijā un fizikā.

Uz iestājpārbaudījumiem tiek uzaicināti tikai tie pretendenti, kuri atbilst uzņemšanas nosacījumiem.

Uzņemšanas noteikumi 2023./2024. mācību gadam vēl tiek izstrādāti, pēc to apstiprināšanas tiks publicēti šeit.

Kāpēc izvēlēties Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālo vidusskolu?

Mācības tiek veidotas pēc piedzīvojuma principa, nodrošinot unikālu un konkurētspējīgu izglītību ar stabilām karjeras iespējām nākotnē.

Skolas priekšrocības

Iestājoties Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, tiks ieskaitīti vairāki mācību posmi, kas ievērojami saīsinās mācību laiku.

Iespējas pēc skolas absolvēšanas:

  • uzsākt militāro karjeru Nacionālajos bruņotajos spēkos;
  • turpināt mācības jebkurā citā augstākās izglītības iestādē.

Profesionālās izglītības programmas absolvēšana neuzliek obligātu pienākumu kļūt par profesionālā dienesta karavīru!