Uzņemšana

Uzņemšana 2024./2025. mācību gadam

Mācības var uzsākt: pēc 9. klases absolvēšanas (iegūta pamatizglītība)
Iegūstamā kvalifikācija: Jaunākais militārais instruktors (LKI 4.līmenis)
Mācību ilgums: 4 gadi

Dokumentu pieņemšana un izskatīšana ir bez maksas.

Uzņemšanas vizualizācija

Uzņemšanas dokumentu iesniegšana;

  • klātienē, iepriekš sazinoties ar direktora vietnieci vispārējās izglītības un audzināšanas jautājumos Ingu Zilveri t. 26476579
  • personīgi, nosūtot pa pastu uz adresi Valteru iela 6, Kandava, Tukuma novads, Latvija, LV-3120;
  • elektroniski nosūtot uz e-pastu uznemsana@kalpakaskola.lv

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar direktora vietnieci vispārējās izglītības un audzināšanas jautājumos Ingu Zilveri t. +371 26476579 inga.zilvere@kalpakaskola.lv

Lai pieteiktos mācībām skolā, izglītojamā vecāki/to likumīgie pārstāvji vai pilngadīgais izglītojamais iesniedz Skolas direktoram adresētu iesniegumu.

Iesniegumam pievieno:

  • iepriekš iegūtās izglītības dokumentu (apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta, valsts pārbaudes darbu sertifikātu) kopijas, uzrādot orģinālu,
  • izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u) ar norādi par atļauju apgūt izvēlēto kvalifikāciju “Jaunākais militārais instruktors”,
  • divas fotogrāfijas dokumentu noformēšanai (3x4cm),
  • ja attiecināms: lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai (dokumenta kopijas, uzrādot orģinālu), Jaunsarga apliecību/ izziņu par darbību Jaunsardzē.

Dokumentu iesniegšana no 2024. gada 1. jūlija līdz 2024. gada 25. jūlijam.

 

Pretendentam izvērtē  gada vērtējums eksaktajos mācību priekšmetos - ķīmijā, fizikā (vismaz 6 balles), nokārtoti valsts pārbaudes darbi. Jābūt iegūtiem 20 % valsts pārbaudes darbos (svešvaloda, latviešu valoda, matemātika)

Iestājpārbaudījumi klātienē - fizisko normatīvu izpilde. Precīzu iestājpārbaudījumu norises laiku un vietu katram pretendentam paziņos telefoniski vai ar elektroniskā pasta starpniecību.

  • Fiziskās sagatavotības testu kārtošana: roku saliekšana un iztaisnošana balstā guļus, kāju pievilkšana karājoties stienī, skrējiens (3000m zēniem, 1500 meitenēm).
Punkti

Roku saliekšana un iztaisnošana balstā guļus (reizes) zēni

Roku saliekšana un iztaisnošana balstā guļus uz sola (reizes) meitenes Kāju pievilkšana karājoties stienī (reizes) 3000m skrējiens (minūtes, sekundes) zēni 1500m skrējiens (minūtes, sekundes) meitenes
1 15 5 1 17:00 9:30
2 17 6 3 15:59 9:00
3 20 7 4 15:29 8:45
4 24 10 6 14:59 8:30
5 29 12 8 14:29 8:15
6 33 14 10 13:59 8:00
7 39 20 12 13:29 7:45
8 48 26 13 12:59 7:30
9 55 32 14 12:29 7:15
10 63 39 15 11:59 6:59
Vingrinājumu izpildes kārtība

 

Roku saliekšana un iztaisnošana balstā guļus

Izpildes vieta: Zēni roku saliekšanu un iztaisnošanu balstā guļus, izpilda uz līdzenas horizontālas virsmas (grīdas, zemes), meitenes balstā guļus uz vingrošanas sola (sola augstums 25 – 30 cm).

Izpildes noteikumi: Sākuma stāvoklis – zēniem balstā guļus, meitenēm, balstā guļus uz vingrošanas sola. Saliekt rokas elkoņos, lai abu roku augšdelmi un mugura veidotu taisnu līniju. Izpildes laiks 2 minūtes.

Izpildes vērtēšana: Vingrinājuma izpildi ieskaita, pēc roku saliekšanas atgriežoties sākuma stāvoklī. Atpūta, pārnesot ķermeņa svaru uz kājām, iztaisnojot rokas, bet, nemainot to novietojumu, balsts guļus – rokas pie plecu līnijas, kājas kopā vai ne platāk kā plecu platumā, ķermenis taisns, sasprindzināts.

Kāju pievilkšana turoties stienī

Izpildes vieta: Kāju pievilkšanu turoties stienī izpilda turoties pie pievilkšanās stieņa, kājām neskarot zemi. (drīkst izmantot cimdus).

Izpildes noteikumi: Sākuma stāvoklis ķermenis taisns, rokas, viena virstvērienā, viena apakštvērienā, satvērušas pievilkšanās stieni. Paralēli saliecot rokas 90ᵒ∢ elkoņu locītavā, ar ceļiem/augšstilbiem pieskarties pie elkoņiem. Pēc tam atgriezties sākuma stāvoklī. Izpildes laiks 2 minūtes.

Izpildes vērtēšana: Vingrinājuma izpildi ieskaita, ja elkoņi skar ceļus/augšstilbus un rokas ir saliektas.

Skrējiens 3 km/1,5 km

Izpildes vieta: Skrējienu veic stadionā pa gumijotu segumu. Izpildes noteikumi: Zēni skrien 3 km skrējienu, meitenes skrien 1,5 km.

Uz iestājpārbaudījumiem tiek uzaicināti tikai tie pretendenti, kuri atbilst uzņemšanas nosacījumiem.

Fizisko normatīvu izpilde

2024./2025. mācību gada iestājpārbaudījumu fizisko normatīvu izpilde.

Kāpēc izvēlēties Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālo vidusskolu?

Mācības tiek veidotas pēc piedzīvojuma principa, nodrošinot unikālu un konkurētspējīgu izglītību ar stabilām karjeras iespējām nākotnē.

Skolas priekšrocības

Iestājoties Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, tiks ieskaitīti vairāki mācību posmi, kas ievērojami saīsinās mācību laiku.

Iespējas pēc skolas absolvēšanas:

  • uzsākt militāro karjeru Nacionālajos bruņotajos spēkos;
  • turpināt mācības jebkurā citā augstākās izglītības iestādē.

Profesionālās izglītības programmas absolvēšana neuzliek obligātu pienākumu kļūt par profesionālā dienesta karavīru!