Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola

Aktualitātes

Darbinieku un kadetu kopbilde

15. septembrī notika svinīgā mācību gada atklāšanas ceremonija. Mācības Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālajā vidusskolā šogad uzsāk 30 pirmā kursa kadeti, un turpina 39 otrā kursa kadeti, un 27 trešā kursa kadeti.

Svinīgi atklāts jaunais mācību gads

Kandidāti gatavojas iestājpārbaudījumiem

No 2. augusta līdz 3. augustam notika iestājpārbaudījumi Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālajā vidusskolā. Dokumentus mācībām Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālajā vidusskolā 2023./2024. mācību gadam iesniedza 113 pretendenti. Pirmajā atlases kārtā tika izvērtētas pretendentu sekmes: gada vērtējums matemātikā, fizikā un ķīmijā. Uzņemšanas prasībām - gada vērtējums matemātikā, ķīmijā un fizikā ir vismaz 6 balles un nokāroti valsts pārbaudes darbi - atbilda 69 pretendenti, kuri tiek aicināti uz iestājpārbaudījumiem klātienē. Iestājpārbaudījumos piedalījās 64 kandidāti, mācībām Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālajā vidusskolā tika uzņemti 30 jaunieši, 23 zēni un 7 meitenes.

Atlases rezultāti pieejami ŠEIT.

Kolāža no mācību procesa

Ja domā par mācībām Kalpaka skolā, iespējams pareizo izvēli palīdzēs izdarīt Kalpaka skolas kadetu pieredze. 2. kursa kadeti Signe Līne un Deivs Birzulis un 1. kursa kadets Ingus Šteins portāla Sargs.lv organizētajā diskusijā pastāstīja par saviem iespaidiem. Par jauniešu iespaidiem un pieredzi lasi ŠEIT

Kalpaka skola sniedz iespējas piedalīties dažāda veida aktivitātēs un pasākumos. 2022./2023. mācību gadā kopā piedalījāmies 30 dažādās aktivitātēs. Par mācību gada aktivitātēm lasi ŠEIT

Veiksmīgi noslēgusies akreditācija paziņojums

Jauno gadu esam sagaidījuši ar lieliskām ziņām! 2023. gada 8. janvārī tika akreditēta Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola, profesionālās vidējās izglītības programma Valsts aizsardzība un izglītības iestādes direktors. Akreditācija iegūta uz sešiem gadiem.

Akreditācijas procesā par skolas stiprajām pusēm tika atzīta kopējās uzvedības un atbildības standartu izpratne, kas sistemātiski tiek uzturēta izglītojamo grupas ciešā sadarbībā ar kursa audzinātājiem.

Skolas direktors pulkvežleitnants Intars Kušners saka lielu paldies kadetiem, vecākiem, pedagogiem un darbiniekiem par ieguldīto darbu, sekmējot Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālas vidusskolas nepārtrauktu izaugsmi un pilnveidošanos!

Liels paldies, kopā spējam paveikt brīnišķīgas lietas!

Open a link