Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola

Aktualitātes

Uzņemšanas plakāts

Lai pieteiktos mācībām Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālajā vidusskolā, izglītojamā vecāki/to likumīgie pārstāvji vai pilngadīgais izglītojamais iesniedz skolas direktoram adresētu iesniegumu.

Dokumentu iesniegšana no 2023. gada 21. jūnija līdz 2023. gada 21. jūlijam. Pretendentam izvērtē gada vērtējums eksaktajos mācību priekšmetos - matemātikā, ķīmijā, fizikā (vismaz 6 balles), nokārtoti valsts pārbaudes darbi

Iestājpārbaudījumi klātienē no 2023. gada 2. augusta līdz 3. augustam. Precīzu iestājpārbaudījumu norises laiku un vietu katram pretendentam paziņos telefoniski vai ar elektroniskā pasta starpniecību. Uz iestājpārbaudījumiem tiek uzaicināti tikai tie pretendenti, kuri atbilst uzņemšanas nosacījumiem.

Uzņemšanas noteikumi pieejami ŠEIT.

Kadeti klausās doto uzdevumu

Jau pavisam drīz noslēgsies otrais mācību gads Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālajā vidusskolā, pirmā un otrā kursa kadetiem vēl priekšā kvalifikācijas prakse. Tā norisināsies no 22. maija – 22. jūnijam, Kandavā, tās apkārtnē un militārajā poligonā “Mežaine”, Kuldīgas novadā.

Kvalifikācijas prakses laikā kadeti pielietos un nostiprinās apgūtās teorētiskās zināšanas un prasmes sekmīgai praktisko uzdevumu izpildei lauku apstākļos, dažādos laikapstākļos un diennakts laikos. Kvalifikācijas prakses mērķis ir attīstīt izglītojamā profesionālās prasmes jaunkareivja līmenī. Vairāk par kvalifikācijas praksi lasīt: ŠEIT

Svinīgās ceremonija dalībnieku kopbilde

5. aprīlī Rīgas pilī notika svinīgā karoga iesvētīšanas ceremonija. Skolas karogs apvieno vērtības, kuras apgūst un aizstāv skolas darbinieki, pedagogi, karavīri un kadeti! Skolas karoga svinīgā iesvētīšanas ceremonija.

Veiksmīgi noslēgusies akreditācija paziņojums

Jauno gadu esam sagaidījuši ar lieliskām ziņām! 2023. gada 8. janvārī tika akreditēta Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola, profesionālās vidējās izglītības programma Valsts aizsardzība un izglītības iestādes direktors. Akreditācija iegūta uz sešiem gadiem.

Akreditācijas procesā par skolas stiprajām pusēm tika atzīta kopējās uzvedības un atbildības standartu izpratne, kas sistemātiski tiek uzturēta izglītojamo grupas ciešā sadarbībā ar kursa audzinātājiem.

Skolas direktors pulkvežleitnants Intars Kušners saka lielu paldies kadetiem, vecākiem, pedagogiem un darbiniekiem par ieguldīto darbu, sekmējot Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālas vidusskolas nepārtrauktu izaugsmi un pilnveidošanos!

Liels paldies, kopā spējam paveikt brīnišķīgas lietas!

Open a link