Par skolu

Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola ir vidējās izglītības iestāde ar militāru ievirzi. Papildus vispārizglītojošiem mācību priekšmetiem, īpašu uzsvaru liekam uz jauniešu fizisko sagatavotību un līdera prasmju attīstīšanu. Mūsu mērķis ir veidot inteliģentu,  godprātīgu, psiholoģiski noturīgu un atbildīgu jauno paaudzi ar labi attīstītām fiziskajām un militārajām spējām:

● Sniedzam iespēju padziļināti apgūt eksaktos mācību priekšmetus,
● Pilnveidojam prasmes, kas veicina personības attīstību,
● Veicinām atbildības sajūtu un kritisko domāšanu jauniešos,
● Nodrošinām militāro prasmju apguvi, kas sniedz iespējas turpināt studijas Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā vai ārvalstu militārajās mācību iestādēs (turpināt studijas militārajā jomā pēc skolas absolvēšanas nav obligāta prasība).

Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas logo

Ziņas par iestādi

Skola dibināta 2021. gada 1.jūlijā. Kamēr tiek renovēta un pielāgota Rudbāržu muižas ēka, atrodamies Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma telpās.
Izglītības Valsts kvalitātes dienesta lēmums par Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas kā profesionālās vidējās izglītības iestādes reģistrēšanu Izglītības iestāžu reģistrā pieņemts 2021. gada 28. jūnijā, piešķirot reģistrācijas numuru Nr.40900036043. 

2023. gada 8. janvārī tika akreditēta Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola, profesionālās vidējās izglītības programma Valsts aizsardzība un izglītības iestādes direktors. Akreditācija iegūta uz sešiem gadiem.

Vadība

Kontakti trauksmes cēlējiem

Par aizsardzības nozares  komunikāciju ar trauksmes cēlējiem  atbild Audita un inspekcijas departamenta Ģenerālinspekcijas nodaļa. Trauksmes ziņojumus iesniedz saskaņā ar Trauksmes celšanas likumu, papildus informācija atrodama Valsts kancelejā

Lai uzdotu jautājumus par trauksmes celšanu, lūdzam sazināties ar Ģenerālinspekcijas nodaļas vadītāja vietnieku, pulkvežleitnantu Rolandu Moļņiku tālr. +371 67335252, e-pasts trauksme@mod.gov.lv vai trauksmes cēlēju kontaktpunktu Valsts kancelejā.

Personas datu apstrāde

Personas datu apstrādes pārzinis ir Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola, Reģ. Nr. Nr.40900036043, adrese: Valteru iela 6, Kandava, Tukuma novads LV-3120.

Par jautājumiem vai neskaidrībām saistībā ar personas datu apstrādi lūgums sazināties ar datu aizsardzības speciālistu pa tālruni: +371 20218396, vai sūtot jautājumus uz e-pastu: pasts@kalpakaskola.lv