Jaunākais militārais instruktors

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola ( reģistrācijas Nr. 40900036043) izsludina atklātu konkursu uz darbinieka amatu jaunākais militārais instruktors pilna slodze 1 amata vieta (uz nenoteiktu laiku).

Mēs piedāvājam:

 • iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu jaunā izglītības iestādē;
 • darba vietu: Valteru iela 6, Kandava, Tukuma novads;
 • iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas;
 • iespēju strādāt zinošu profesionāļu komandā;
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, veselības apdrošināšanu;
 • mēnešalgu sākot no 1025 līdz 1904 EUR (pirms nodokļu nomaksas) atbilstoši noteiktajai individuālajai mēnešalgas pakāpei, ņemot vērā personas kvalifikāciju un kompetences, darba snieguma līmeni un regulāro darba apjomu.

Galvenie pienākumi:

 • vadīt mācību nodarbības atbilstoši jaunākā instruktora kursa līmenim, saskaņā ar nodarbību sarakstiem un mācību programmām;
 • nodrošināt apmācībai nepieciešamo materiālu un dokumentācijas sagatavošanu;
 • vērtēt un analizēt izglītojamo apgūtās zināšanas un prasmes, nodrošināt informācijas ievadīšanu skolvadības sistēmā “E-Klase”;
 • attīstīt izglītojamo radošo attieksmi un patstāvību mācību procesā;
 • sniegt individuālu atbalstu izglītojamajiem atbilstoši viņu spējām un vajadzībām;
 • saistīt mācību procesa teorētisko un praktisko daļu;
 • uzraudzīt kārtību mācību telpās un rūpēties par kārtību un tīrību tajās;
 • iesaistīties skolas sabiedriskajā dzīvē.

Prasības pretendentiem:   

 • vidējā profesionālā izglītība un vēlama ar pedagoģiju saistīta studiju programmas daļa vismaz divu kredītpunktu jeb vismaz 72 stundu apjomā;
 • apgūts instruktora kurss, vēlams apgūts Jaunākais instruktora kurss;
 • pieredze apmācību procesu organizēšanā/ veikšanā militārajā jomā;
 • novērtēsim izpratni par aizsardzības nozari;
 • prasme plānot, organizēt darbu, teicamas komunikācijas un prezentācijas prasmes;
 • prasme darboties ar Microsoft Office programmām;
 • iepriekšējā darba pieredze ar DVS Namejs un skolvadības sistēmu “E-klase” tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, labas angļu valodas zināšanas;
 • derīgs e-paraksts.

CV, motivācijas vēstuli, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu pasts@kalpakaskola.lv līdz 2024.gada 30.jūnijamTālrunis informācijai: +371 2 8659129.

Informējam, ka Jūsu pieteikums tiek apstrādāts atbilstoši personu datu apstrādes prasībām šī konkursa ietvaros, datu pārzinis – Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola, Valteru iela 6, Kandava.

Mēs novērtējam katru pieteikumu, bet lūdzam ņemt vērā, ka sazināsimies ar kandidātiem, kurus aicināsim uz pārrunām!