Kursa priekšnieks

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola ( reģistrācijas Nr. 40900036043) izsludina atklātu konkursu uz darbinieka amatu Kursa priekšnieks pilna slodze 1 amata vieta (uz nenoteiktu laiku).

Mēs piedāvājam:

 • iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu jaunā izglītības iestādē;
 • darba vietu: Valteru iela 6, Kandava, Tukuma novads;
 • iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas;
 • iespēju strādāt zinošu profesionāļu komandā;
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, veselības apdrošināšanu;
 • mēnešalgu sākot no 1226 līdz 2191 EUR (pirms nodokļu nomaksas), atbilstoši noteiktajai individuālajai mēnešalgas pakāpei, ņemot vērā personas kvalifikāciju un kompetences, darba snieguma līmeni un regulāro darba apjomu.

Galvenie pienākumi:

 • plānot, koordinēt un nodrošināt izglītojamo (kursa) dalību mācību procesā un izglītības iestādes rīkotajos pasākumos;
 • veikt izglītojamo (kursa) audzināšanas darbu;
 • piedalīties izglītojamo (kursa) sekmju izvērtēšanā, lai nodrošinātu to sagatavošanos kvalifikācijas piešķiršanai;
 • piedalīties izglītojamo sekmju un prasmju novērtējuma dokumentu izstrādē;
 • vadīt mācību nodarbības atbilstoši nodarbību sarakstiem un mācību programmām;
 • atbalstīt mācību metodisko materiālu pilnveidošanu;
 • sniegt individuālu atbalstu izglītojamajiem atbilstoši viņu spējām un vajadzībām;
 • piedalīties nepieciešamo resursus plānošanā, un koordinēt izglītojamo (kursu) nodrošināšanu ar nepieciešamajiem materiāliem (formas, apavi, mācību materiāli);
 • sagatavot pārskatus un veikt analīzi par izglītojamo (kursa) sekmēm u.c. jautājumiem (darbs ar skolvadības sistēmu “E-klase”);
 • organizēt un kontrolēt izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu;
 • piedalīties izglītības iestādes organizētajos kvalifikācijas eksāmenos, un izglītojamo uzņemšanā;
 • piedalīties darba grupās un komisijās par amata kompetencē esošiem jautājumiem.

Prasības pretendentiem:

 • pirmā līmeņa profesionālo augstākā izglītība un vēlama ar pedagoģiju saistīta studiju programmas daļa vismaz divu kredītpunktu jeb vismaz 72 stundu apjomā;
 • apgūts vecākā instruktora kurss, vēlams augstākā instruktora kurss;
 • pieredze apmācību procesu organizēšanā/ veikšanā aizsardzības nozarē vēlams instruktoru amatā
 • novērtēsim izpratni par aizsardzības nozari;
 • spēja analizēt, apkopot liela apjoma dažāda veida informāciju;
 • pieredze dokumentu (normatīvo aktu projektu) sagatavošanā;
 • prasme plānot, organizēt darbu, teicamas komunikācijas un prezentācijas prasmes;
 • lietotāju līmeņa zināšanas Microsoft Office programmās;
 • iepriekšējā darba pieredze ar DVS Namejs un skolvadības sistēmu “E-klase” tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, labas angļu valodas zināšanas;
 • derīgs e-paraksts.

CV, motivācijas vēstuli, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu pasts@kalpakaskola.lv līdz 2024. gada 310.jūnijam. Tālrunis informācijai: +371 2 8659129.

Informējam, ka Jūsu pieteikums tiek apstrādāts atbilstoši personu datu apstrādes prasībām šī konkursa ietvaros, datu pārzinis – Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola, Valteru iela 6, Kandava.

Mēs novērtējam katru pieteikumu, bet lūdzam ņemt vērā, ka sazināsimies ar kandidātiem, kurus aicināsim uz pārrunām!