Nodrošinājuma nodaļas vadītājs

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola ( reģistrācijas Nr. 40900036043) izsludina atklātu konkursu uz darbinieka amatu nodrošinājuma nodaļas vadītājs, viena amata vieta( uz nenoteiktu laiku).

Mēs piedāvājam:

 • iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu jaunā izglītības iestādē;
 • darba vietu: Valteru iela 6, Kandava, Tukuma novads; iespēju daļu no darba laika strādāt attālināti;
 • iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas;
 • iespēju strādāt zinošu profesionāļu komandā;
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, veselības apdrošināšanu;
 • mēnešalgu sākot no 1624 EUR līdz 2902 EUR (pirms nodokļu nomaksas) atkarībā no iegūtās izglītības un pretendenta profesionālās pieredzes attiecīgajā jomā.

Galvenie pienākumi:

 • plānot, organizēt un vadīt izglītības iestādes apgādi, nodrošinājumu un iepirkumus atbilstoši mācību programmas materiāltehnisko līdzekļu sarakstam un plānotajam finansējumam;
 • piedalīties izglītības iestādes budžeta plānošanā un kontrolēt tā izpildi atbilstoši plānotajam;
 • vadīt izglītības iestādes iepirkumu procedūras izstrādāšanu un pilnveidošanu;
 • vadīt iepirkumu konkursa nolikuma izstrādes procesu un izvērtēt citu sagatavotos iepirkumu konkursa nolikumus;
 • vadīt izglītības iestādes iepirkumu komisijas darbu;
 • vadīt līgumu izstrādes procesu un kontrolēt līgumu izpildi;
 • konsultēt izglītības iestādes vadību iepirkumu jomā;
 • vadīt pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu Iepirkumu uzraudzības birojam;
 • pārzināt un uzraudzīt izglītības iestādes lietošanā nodoto infrastruktūru un autotransporta stāvokli;
 • organizēt un nodrošināt noliktavu efektīvu darbību un uzraudzību;
 • koordinēt skolas saimniecisko jautājumu risināšanu ar citām Aizsardzības ministrijas padotības iestādēm.

Prasības pretendentiem:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā juridiskā vai ekonomiskā izglītība;
 • profesionālā darba pieredze nodrošinājumu, apgādes un iepirkumu jomā;
 • spēja analizēt, apkopot liela apjoma dažāda veida informāciju;
 • pieredze dokumentu (normatīvo aktu projektu) sagatavošanā;
 • prasme plānot, organizēt darbu, teicamas komunikācijas un prezentācijas prasmes;
 • zināšanas par AM un tās padotībā esošo iestāžu, tajā skaitā NBS, uzdevumiem un struktūru;
 • lietotāju līmeņa zināšanas Microsoft Office programmās, pieredze darbā ar DVS Namejs, RVS HORIZON tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, vēlamas angļu valodas zināšanas;
 • vēlama pieredze profesionālajā dienestā ne zemāk kā OF-1 pakāpē;
 • vēlams apgūts jaunākā štāba virsnieka kurss vai cits tam pielīdzināts kurss, ja amatu ieņem militārpersona.

CV, motivācijas vēstuli, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu pasts@kalpakaskola.lv līdz 2023. gada 17. februārim. Tālrunis informācijai: +371 28699580.

Informējam, ka Jūsu pieteikums tiek apstrādāts atbilstoši personu datu apstrādes prasībām šī konkursa ietvaros, datu pārzinis – Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola, Valteru iela 6, Kandava.

Mēs novērtējam katru pieteikumu, bet lūdzam ņemt vērā, ka sazināsimies ar kandidātiem, kurus aicināsim uz pārrunām!