Kadetu pieredze Kalpaka skolā

24.05.2023
Kalpaka skola
Mācības
Informāciju sagatavoja
Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas sabiedrisko attiecību speciāliste

Portāls "Sargs.lv" 12. maijā rīkoja diskusiju "Jaunieši militārajā vidē - Kalpaka skolas kadetu pieredze", kurā piedalījās trīs Kalpaka skolas kadeti: Deivs Birzulis un Signe Līne no 2. kursa un 1. kursa kadets Ingus Šteins. Diskusijas laikā jaunieši atzina, ka nenožēlo savu izvēli, mācīties militārajā skolā, iegūtās zināšanas un prasmes noder tālākai attīstībai un sevis pilnveidošanai.

Nakšņošana laukā teltenēs mežā

Pirmā kursa kadets Ingus lēmumu mācīties Kalpaka skolā pieņēma pats, jo puisim patīk fiziskās aktivitātes, kā arī jau no bērnības sapņo kļūt par karavīru. Mācības Kalpaka skolā sniedz iespējas sasniegt izvirzītos mērķus. Savukārt, 2. kursa kadetei Signei izvēlēties Kalpaka skolu pamudināja mamma. Tā ir iespēja pilnveidot fizisko sagatavotību, izmēģināt ko jaunu un pilnveidot savas spējas, uzskata Signe. 2. kursa kadets Deivs izvēlējās mācīties Kalpaka skolā, jo tās sniegtās iespējas un mācību programma jaunietim šķita vispiemērotākā, lai attīstītu savu fizisko sagatavotību un pilnveidotu sevi.

Kadeti veic uzdevumu ar aizsegtām acīm

Jaunieši atzīst, ka skola un militārā vide attīsta un pilnveido dažādas prasmes, ne tikai fizisko sagatavotību. Mācoties Kalpaka skolā, jaunieši iegūst pārliecību savām spējām, spēj uzņemties atbildību. Daudz ir jāstrādā komandā, tāpēc ir jāuzņemas atbildība par komandu un komandas lēmumiem. Šīs prasmes jaunieši apgūst, pildot kursa vecākā pienākumus. Katru dienu tiek nozīmēts kursa vecākais, kurš visas dienas laikā ir atbildīgs par kursa biedriem, dienas sadales ievērošanu un ir informēts par notiekošo. Tas sniedz pirmos iespaidus un pieredzi kā ir būt atbildīgam par citiem, kā ir būt komandierim.

Ūdens šķēršļu pārvarēšana

Par lielākiem izaicinājumiem runājot, kadets Ingus min dienas sadales ievērošanu, ka ir noteiktā laikā jābūt konkrētā vietā, nav tik daudz brīvais laiks, kā parastā skolā. Vairāk ir jāplāno savs laiks. Savukārt, Deivs un Signe min sadzīviskās lietas, ikdienas sadzīvošanu vienam ar otru, jo ir kopā teju visu laiku. Sākotnējā pielāgošanās un pierašana vienam pie otra ir izaicinājums, jo katram ir savs raksturs, mērķi un vērtības. Bet arī šīs sadzīviskās lietas pilnveido un māca sastrādāties un sadzīvot vienam ar otru. Deivs uzsver, ka pirmie iespaidi ir kā nometnē, kura neilgst nedēļu, bet gan četrus gadus.

Kadeti šķērso mitru apvidu

Jaunieši uzsver, ka arī militārie uzdevumi un mācības mēdz sagādāt grūtības, bet to izpildīšana sniedz lielu gandarījumu un ceļ pašapziņu. Militārā joma un uzdevumi, ko jaunieši pilda mācību procesā, pēc viņu domām, ir kā piedzīvojums, nekad nevar zināt, kas tevi sagaida tālāk, garlaicīgi nav.

Kadets Deivs Birzulis uzver, ka mācoties Kalpaka skolā, pilnveidojis un attīstījis cieņu pret citiem un palīdzēšanu viens otram, nebūt egoistiskam. Kadete Signe Līne atzīst, ka iemācījusies uzticēties biedriem un sadarboties komandā, strādājot komandā, uzdevumu var veikt efektīvāk un vieglāk. Pirmā kursa kadets Ingus Šteins ieguvis pārliecību par sevi un saviem spēkiem, mērķtiecību un nepadošanos pie pirmās neveiksmes.