Notiek iestājpārbaudījumi Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālajā vidusskolā

01.08.2023
Mācības
Informāciju sagatavoja
Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas sbiedrisko attiecību speciāliste

Kadets veic ķermeņa augšdaļas pacelšanas vingrinājumu

No 2. augusta līdz 3. augustam klātienē notiks iestājpārbaudījumi Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālajā vidusskolā. Iestājpārbaudījumi ir otrais atlases posms uzņemšanai Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālajā vidusskolā.

Dokumentus mācībām Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālajā vidusskolā 2023./2024. mācību gadam iesniedza 113 pretendenti. Pirmajā atlases kārtā tika izvērtētas pretendentu sekmes: gada vērtējums matemātikā, fizikā un ķīmijā. Uzņemšanas prasībām - gada vērtējums matemātikā, ķīmijā un fizikā ir vismaz 6 balles un nokāroti valsts pārbaudes darbi - atbilda 69 pretendenti, kuri tiek aicināti uz iestājpārbaudījumiem klātienē.

Iestājpārbaudījumi sastāv no divām daļām. Pirmajā iestājpārbaudījumu daļā ir jāveic kombinētais tests: uzdevumi matemātikā, fizikā un ķīmijā. Otrajā iestājpārbaudījumu daļā ir jāizpilda fiziskās sagatavotības tests, kas iekļauj noliekšanos sēdus, atspoles skrējienu 10x10m, ķermeņa augšdaļas pacelšanu, pievilkšanos kārienā (puišiem) vai turēšanos stienī (meitenēm), muguras atliegšanu, tāllēkšanu no vietas, 1600m skrējienu. Iestājpārbaudījumi tiek rīkoti ar mērķi uzņemt izglītības iestādē visatbilstošākos pretendentus programmas apguvei. Mācībām Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolā 1. kursā tiks uzņemti 30 jaunieši. Atlases rezultāti pieejami šeit.