Skolā viesojas aizsardzības ministrs

03.06.2022
Kalpaka skola
Informāciju sagatavoja
Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas sabiedrisko attiecību speciāliste

1. jūnijā Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālajā vidusskolā viesojās aizsardzības ministrs Artis Pabriks. Vizītes laikā ministram bija iespēja vērot kvalifikācijas prakses nodarbības. Kadeti izrādīja ekipējumu, kas tiek piešķirts katram individuāli, lai varētu pilnvērtīgi apgūt un pilnveidot profesionālās iemaņas.

Kā atzina A. Pabriks, kopš iepriekšējās tikšanās reizes, kas bija skolas atklāšanas pasākumā 27. septembrī, ir pagājis ilgs laiks. Ir vērojama izaugsme jauniešos, kadeti ir auguši un pilnveidojušies. Kopā ar kadetiem ministra kungs piedalījās šaušanas un pirmās palīdzības nodarbībā. Pēc vizītes A. Pabriks atzina, ka jaunieši ir daudz apguvuši un iemācījušie gada laikā, uzsverot to, ka tas, protams, nav bijis vienkārši, katram ir bijušas sava veida grūtības, bet tās ir veiksmīgi pārvarētas.

Ārlietu ministrs novēlēja jauniešiem būt kā labiem piemēriem jaunajiem kadetiem, sniegt tiem atbalstu un padomu. Nepadoties pie grūtībām, bet turpināt iesākto ceļu uz mērķi. Kā sacīja ministra kungs: "Grūtākais ir pirmais gads, un tas tūlīt jau būs pagājis. Tāpēc veiksmīgi jāturpina iesāktais ceļš."