Skolas audzēkņi piedalās Lāčplēša dienas pasākumos

14.11.2022
Pasākumi
Informāciju sagatavoja
Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas sabiedrisko attiecību speciāliste

Lāčplēša diena ir laiks, kad atceramies cilvēkus, kuri drosmīgi cīnījušies par Latvijas neatkarību. Lai godinātu, atcerētos un pieminētu kritušos karavīrus šogad piedalījāmies vairākos pasākumos.

Pulkveža Oskara Kalpaka muzejā un piemiņas vietā "Airītes" piedalījāmies piemiņas pasākumā, nolikām ziedus un aizdedzām svecītes par piemiņu, kritušajiem karavīriem.

Kadeti stāv ierindā pie piemiņas vietas

Kuldīgas novada muzejā piedalījāmies svētku lentīšu darbnīcā, kuru apmeklēja Kuldīgas novada skolēni. Bijām priecīgi pastāstīt jauniešiem par mūsu skolu, par militāro nozari, par to, ko Lāčplēša diena nozīmē mums.

Notiek lentīšu locīšana

Kandavā piedalījāmies Komunistiskā genocīda upuru piemiņas vietas atklāšanā pēc rekonstrukcijas. Kandavas novadpētniecības muzejā apmeklējām vēstures doktora Edvīna Evarta vēsturisko lasījumu "Brīvības cīņas 1918. - 1920. Latvijā". Pēc vēsturiskā lasījumā kopā ar Kandavas iedzīvotājiem devāmies lāpu gājienā cauri pilsētai.

Kadeti lāpu gājienā Kandavā

Piedalījāmies Zemessardzes 45.Kaujas nodrošinājuma bataljona rīkotajā Lāčplēša dienas pasākumā Kuldīgā. Tā ietvaros notika militārā parāde un lāpu gājiens pa vecpilsētu, kas noslēdzās pie Kuldīgas novada muzeja.

Kadeti stājas lāpu gājienam Kuldīgā

Esam pateicīgi visiem pasākuma rīkotājiem par uzaicinājumu piedalīties. Liels prieks un gandarījums, ka arī kadetu ģimenes piedalījās pasākumos un kopā ar jauniešiem devās lāpu gājienos, lai pieminētu mūsu varoņus. Latvija ir tik stipra, cik stipri esam mēs!