Uzņemšana

Uzņemšana 2022./2023. mācību gadam

Mācības var uzsākt: pēc 9. klases absolvēšanas (iegūta pamatizglītība)
Iegūstamā kvalifikācija: Jaunākais militārais instruktors (LKI 4.līmenis)
Mācību ilgums: 4 gadi

Dokumentu pieņemšana un izskatīšana ir bez maksas.

Uzņemšanas dokumentu iesniegšana - 2022. gada 15. -  17. jūnijs;

 • personīgi, nosūtot pa pastu uz adresi Valteru iela 6, Kandava, Tukuma novads, Latvija, LV-3120;
 • elektroniski nosūtot uz e-pastu pasts@kalpakaskola.lv.

Lai pieteiktos mācībām Skolā, izglītojamā vecāki/to likumīgie pārstāvji vai pilngadīgais izglītojamais iesniedz Skolas direktoram adresētu iesniegumu.

Iesniegumam pievieno:

 1. iepriekš iegūtās izglītības dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālu;
 2. bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u);
 3. izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u) ar norādi par atļauju apgūt izvēlēto kvalifikāciju “Jaunākais militārais instruktors”;
 4. četras fotogrāfijas dokumentu noformēšanai (3x4cm);
 5. ja attiecināms, apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai (dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu);
 6. ja attiecināms, sadarbspējīgu sertifikātu, kas apliecina vakcinācijas pret Covid-19 vai vīrusa pārslimošanas faktu;
 7. e-pastu turpmākai saziņai ar izglītības iestādi.

Pretendentam izvērtē  vidējo atzīmi  un  gada vērtējumu matemātikā, fizikā, ķīmijā (nav mazāka par 6 ballēm).

Iestājpārbaudījumi no 2022. gada 20. jūnija līdz 22. jūnijam. Precīzu iestājpārbaudījumu norises laiku un vietu katram pretendentam paziņos telefoniski vai ar elektroniskā pasta starpniecību.

 • Fiziskās sagatavotības testu kārtošana: noliekšanās sēdus, atspoles skrējiens 10x10 m, ķermeņa augšdaļas pacelšana, pievilkšanās kārienā/turēšanās stienī, muguras atliekšana, tāllēkšana no vietas, 1600m skrējiens.
 • Kombinētā testa kārtošana: argumentēts viedoklis, loģikas uzdevumi, dzīves spēka spēju tests.

Uz iestājpārbaudījumiem (kombinētais tests un fiziskās sagatavotības pārbaude) tiek uzaicināti tikai tie pretendenti, kuri atbilst uzņemšanas nosacījumiem.

Kāpēc izvēlēties Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālo vidusskolu?

Mācības tiek veidotas pēc piedzīvojuma principa, nodrošinot unikālu un konkurētspējīgu izglītību ar stabilām karjeras iespējām nākotnē.

Skolas priekšrocības

Iestājoties Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, tiks ieskaitīti vairāki mācību posmi, kas ievērojami saīsinās mācību laiku.

Iespējas pēc skolas absolvēšanas:

 • uzsākt militāro karjeru Nacionālajos bruņotajos spēkos;
 • turpināt mācības jebkurā citā augstākās izglītības iestādē.

Profesionālās izglītības programmas absolvēšana neuzliek obligātu pienākumu kļūt par profesionālā dienesta karavīru!